Cơ sở vật chất của nhà trường

* Trường Tiểu học Hải Đình số  60 - Đường Thanh Niên - Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình được xây dựng trên 4.242 m2 với 16 phòng học, khu Hiệu bộ và các phòng chức năng.

10440793_1630346537192829_5899881361473135556_n.jpg

 * Phòng học;  100% phòng học có đầy đủ ti vi các thiết bị dạy học hiện đại.

10269375_1630345337192949_1599749447339842188_n (1).jpg

 *Trang bị máy tính cho phòng vi tính, các phòng học và phòng chức năng.

 10801555_1630344543859695_7361672673893868559_n.jpg

 * Thư viện xuất sắc; Diện tích hơn 120m2 và gần 5.000 đầu sách đủ các thể loại băng hình phục vụ cho dạy và học.

20141111_153908.jpg

 * Các phòng chức năng; Phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật, phòng Tin học và phòng hội trường.

10704111_1630342207193262_3880327945126077632_n.jpg

 

10407482_1630344470526369_4266515409240468897_n.jpg

 * Khu bán trú có đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tốt cho hơn 500 học sinh và gần 40 cán bộ giáo viên, nhân viên.