Friday, 14/08/2020 - 20:53|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hải Đình

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TIẾNG ANH CÓ GIÁO VIÊN VIÊN NƯỚC NGOÀI NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH HẢI ĐÌNH                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     

      Số: 73/KH- THHĐ                                                             Hải Đình, ngày 15   tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

DẠY HỌC TIẾNG ANH CÓ GIÁO VIÊN VIÊN NƯỚC NGOÀI

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

          Căn cứ công văn số  505 /PGDĐT ngày 30/ 8/ 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu học;

        Căn cứ công văn số 527/PGDĐT ngày 12/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh năm học 2017-2018;

Căn cứ nhu cầu và nguyện vọng học sinh, phụ huynh của trường;

Căn cứ vào kết quả đã đạt được trong năm học 2016 - 2017, căn cứ vào  tình hình thực tế của trường, Trường Tiểu học Hải Đình xây dựng kế hoạch Dạy học tiếng Anh có giáo viên nước ngoài như sau:

          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

         Dạy học Tiếng Anh có giáo viên nước ngoài nhằm tạo môi trường giao tiếp mới, giúp học sinh  bước đầu có khả năng giao tiếp đơn giản bằng tiếng Anh một cách tự tin, tạo tiền đề để các em có thể sử dụng tiếng Anh trong học tập, hình thành thói quen học tập suốt đời.

         Giúp học sinh có kiến thức cơ bản và tối thiểu về ngôn ngữ tiếng Anh, thông qua tiếng Anh có những hiểu biết ban đầu về đất nước, con người và nền văn hóa của các nước nói tiếng Anh.

         Hình thành các cách học tiếng Anh một cách có hiệu quả.

         Giúp giáo viên có cơ hội được giao lưu và học tập

          Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn dạy tiếng Anh; nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong việc tổ chức hoạt động dạy học.

         2. Yêu cầu:        

          Chương trình xây dựng đảm bảo hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho học sinh thông qua luyện tập để hình thành các kỹ năng giao tiếp đặc biệt là hai kỹ năng nghe và nói.

          Đảm bảo xây dựng nội dung chương trình trên cơ sở hệ thống chủ điểm và chủ đề. Các chủ điểm và chủ đề phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh, hệ thống chủ điểm và chủ đề mở rộng và phát triển theo từng lớp.

        Trong một tiết lên lớp, giáo viên tiếng Anh trợ giảng với giáo viên nước ngoài.

        Giáo viên tạo cơ hội tối đa cho học sinh sử dụng tiếng Anh trong lớp học.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

     1. Nội dung chương trình, tài liệu:

- Xây dựng chương trình tiếng Anh tăng cường (tiết thứ 5) theo 4 chủ điểm:

                  a,Me and My Friends

                  b,Me and My School

  c, Me and My Family

  d,Me and the World Around

     Nội dung dạy bám sát chương trình tiếng Anh từng lớp, dựa vào các chủ đề, chủ điểm để nâng cao, đa dạng hóa vốn từ, tình huống giao tiếp, củng cố cấu trúc ngữ pháp nhằm phát triển khả năng ngôn ngữ, năng lực giao tiếp cho học sinh.

    Ngoài ra tổ chức nhiều hoạt động tạo cơ hội cho học sinh tham gia học tiếng Anh qua toán, khoa học, các hoạt động trải nghiệm, phát triển kỹ năng nghe nói cho học sinh.

     - Tài liệu: Dựa trên các tài liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định (Family and Friends; I-Learn Smart Start.... ), nhà trường lựa chọn các hoạt động, nội dung phù hợp để xây dựng kế hoạch dạy học.

     2. Đối tượng và hình thức tổ chức:

     * Đối tượng: 

- Dạy tiếng Anh làm quen cho học sinh lớp 1 và lớp 2: học 2 tiết/ tuần, trong đó một tiết có giáo viên nước ngoài trực tiếp đứng lớp và giáo viên tiếng Anh trợ giảng.

- Dạy tiếng Anh có GV nước ngoài cho học sinh lớp 3;4;5.

+ GVnước ngoài dạy1tiết/tuần.

+ Tổ chức hoạt động ngoại khóa 1 lần/tháng/1 khối lớp tại khu Vui học cùng thiên nhiên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Nhà trường:

           - Xây dựng dự thảo kế hoạch dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài cho lớp 3;4;5, dạy tiếng Anh làm quen có giáo viên nước ngoài cho lớp 1,2.

          - Đảm bảo có hồ sơ năng lực của GV nước ngoài đáp ứng yêu cầu dạy học; hồ sơ hợp lệ, có trình độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học.

           - Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất tinh thần; triển khai họp phụ huynh các lớp để thống nhất kế hoạch, kinh phí, phụ huynh tự nguyện đăng ký học sinh học tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài ở lớp 3;4;5 và tiếng Anh làm quen có giáo viên nước ngoài ở khối 1,2.

          - Xây dựng kế hoạch chính thức trình Phòng giáo dục phê duyệt. Tiến hành triển khai thực hiện theo kế hoạch phê duyệt.

          - Đánh giá kết quả học tiếng anh có giáo viên nước ngoài qua sơ kết, tổng kết và các cuộc họp phụ huynh.

          2. Chuyên môn:

          - Chỉ đạo xây dựng chương trình tiếng Anh tăng cường cho học sinh khối 3;4;5.

          -  Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dạy học và hoạt động ngoại khóa theo kế hoạch.

          - Chỉ đạo sinh hoạt Chuyên môn tổ tiếng Anh có giáo viên nước ngoài tham gia.

          - Tham mưu với Hiệu trưởng chuẩn bị tốt các điều kiện để dạy học tiếng Anh đạt chất lượng.

          3. Tổ tiếng Anh:

           - Xây dựng chương trình dạy tiếng Anh tăng cường gửi cho chuyên môn chậm nhất ngày 7/9/2017.

          - Xây dựng hoạt động ngoại khóa theo khối lớp có giáo viên nước ngoài tham gia.

          - Trang trí phòng học tiếng Anh, tạo môi trường thân thiện, môi trường ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh.

          - Giới thiệu các địa chỉ và hướng dẫn học sinh truy cập vào trang học trực tuyến theo hướng dẫn của ngành.

          - Đề xuất các tài liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học tiếng Anh.

          4. Giáo viên, nhân viên:

          - Phối hợp tốt với phụ huynh chuẩn bị tốt các điều kiện học tập tốt.

          - Phối hợp với GV tiếng Anh tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh.

           5. Thu phí: Theo thỏa thuận của phụ huynh và mức duyệt của Phòng giáo dục và Đào tạo Đồng Hới .

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo dạy học tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài năm học 2017-2018. Các đồng chí tổ trưởng, bộ phận liên quan nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

      Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG                 

- Phòng GD&ĐT (để duyệt);                                                           (đã kí)

- Tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                

                                                                                                Hà Thị Kim Thu           

 

 

Bài tin liên quan