Friday, 14/08/2020 - 20:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hải Đình

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG HỚI                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                                    TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI ĐÌNH                                           Độc lập  - Tự do  -  Hạnh phú

                

           Số: 72/KH- THHĐ                                                  Hải Đình,ngày 11  tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

Căn cứ công văn số  505 /PGDĐT ngày 30/ 8/ 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục tiểu học;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường và địa phương, Trường Tiểu học Hải Đình đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. Công tác số lượng và PCGD:

Tổng số lớp: 17.  Tổng số học sinh: 595 em.

Duy trì tốt số lượng học sinh. Huy động trẻ trong độ tuổi đạt 100%, được công nhận đạt Chuẩn PCGDTH  mức độ 3.

II. Chất lượng giáo dục

  1. Chất lượng giáo dục đại trà

- Về học tập các môn học:

Đánh giá định kì cuối năm học:

Hoàn thành tốt và Hoàn thành  :  594- tỉ lệ 99,8%

                                       Chưa hoàn thành :      1 - tỉ lệ 0,2%

- Về năng lực và phẩm chất :

          Tốt và đạt            :  594 - tỉ lệ 99,8%

          Cần cố gắng        :       1 - tỉ lệ 0,2%

- HS hoàn thành chương trình lớp học : 99,8%

- HS hoàn thành chương trình TH : 100% ; 

2. Chất lượng học sinhnăng khiếu:

- Cấp thành phố:

Cá nhân: 7 giải Nhất, 7 giải Nhì 9 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

Tập thể:  Đồng đội nữ: Giải Nhì; Toàn đoàn: Giải Nhì tại giải Điền bơi lội

                   Giải Nhì Bóng đá Nam tiểu học toàn thành phố

- Cấp tỉnh: 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba và 2 giải Khuyến khích

- Quốc gia: 1 giải Nhì, 1 giải Khuyến khích

- Giải cờ vua các lứa tuổi trẻ khu vực miền Trung năm 2017: 1 Huy chương Bạc đồng đội, 1 huy chương Đồng cá nhân.

* Kết quả tổ chức tốt các hoạt động giáo dục

Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức được nhiều HĐ có ý nghĩa giáo dục. Các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo thực sự có ý nghĩa giáo dục và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong học sinh, phụ huynh.

III. Đội ngũ

Tập thể cán bộ GV, nhân viên có tinh thần đoàn kết nhất trí, tâm huyết, sáng tạo, luôn yêu trường, yêu lớp; coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao.

Kết quả: Tổ chức Hội thi LĐST cấp trường: công nhận 16 GV dạy giỏi cấp trường, trong đó: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 2 giải Ba và 1 giải K.K.

Thi GV dạy giỏi cấp thành phố đạt 2 giải Ba.

Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E-leaning cấp thành phố đạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba ; cấp tỉnh 1 giải Ba.

IV. Xây dựng cơ sở vật chất - Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia-KĐCLGD

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động dạy - học và giáo dục.  Đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; Trường lớp xanh, sạch, đẹp khang trang và sạch sẽ.

Tiếp tục giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng, lưu trữ hồ sơ và mã hóa để thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng, duy trì và giữ vững đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3, chuẩn bị cho kiểm định chất lượng vào năm 2018.

V. Công tác XHHGD

Hội CMHS các lớp tự nguyện mua mới 17 tủ lớp đựng đồ dùng bán trú và trang trí lớp, 1 ti vi màn hình rộng phục vụ ứng dụng CNTT;  Xây dựng công trình khu Vui học cùng thiên nhiên; mua sắm bàn ghế thư viện trường, thư viện góc thân thiện,..... Tổng kinh phí: 263.454.000 đồng trong đó nhà nước 94.854.000 đồng, nhân dân đóng góp 168.600.000 đồng.

VI. Công tác quản lý:

 Thực hiện tốt việc đổi mới công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sát, đúng, phù hợp mang lại kết quả cao. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động và các phong trào thi đua. Đặc biệt tích cực chỉ đạo tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục NGLL theo hướng trải nghiệm, sáng tạo.

Chế độ thông tin kịp thời, chính xác.

VII. Khen thưởng:

1. Học sinh:

- Khen thưởng cuối năm:

+ HS HT xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 325 em - tỉ lệ: 54,6%

+ HS được khen với thành tích khác:  268 em - Tỉ lệ: 45,1%

2. Cán bộ, giáo viên:

- Trưởng tổ chức khen thưởng cho:

+ Các giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường.

+ Các giáo viên đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, có nhiều đóng góp cho phong trào của nhà trường.

- Thành phố khen thưởng:

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05 ; Lao động tiên tiến: 26

Đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 01.

3. Tập thể:

 - Trường: Tập thể Lao động Xuất sắc

- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016

- Công đoàn: Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen

- Liên đội: Vững mạnh xuất sắc

B. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

I. Những tồn tại, hạn chế:

- Chất lượng HS năng khiếu TDTT  đã có tiến bộ so với năm học trước nhưng vẫn còn hạn chế; Học sinh tham gia một số cuộc thi chất lượng chưa cao.

  - Một số ít giáo viên chưa có sự sáng tạo, chưa linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, chưa say mê, tâm huyết tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu đổi mới.

-Tham gia thi GV dạy giỏi các cấp chưa đạt được so với chỉ tiêu đề ra.

  - Ở một số khối lớp, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống còn mờ nhạt.

- Công tác quản lý: việc kiểm tra thực hiện kế hoạch nhiều lúc chưa kịp thời, dứt điểm; việc tư vấn, hỗ trợ và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ GV của BGH, các tổ trưởng như dự giờ, thăm lớp chưa thường xuyên.

Cơ sở vật chất mặc dầu đã được đầu tư song chưa đáp ứng cho việc tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục theo hướng tích cực.

II. Nguyên nhân

Chưa có kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi học sinh năng khiếu lâu dài, thời gian để quan tâm đầu tư bồi dưỡng học sinh năng khiếu còn hạn hẹp.

 GV tham gia thi GV dạy giỏi còn thiếu kinh nghiệm và chưa linh hoạt trong tổ chức hoạt động dạy - học.

Một số cá nhân giáo viên con nhỏ, thời gian giành cho việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế.

Một số tổ trưởng chuyên môn chưa linh hoạt sáng tạo trong điều hành hoạt động tổ.

III. Bài học kinh nghiệm:

- Bồi dưỡng nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên về những điểm đổi mới, nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

- Cần xây dựng một kế hoạch chỉ đạo hoạt động cụ thể  đúng tinh thần chỉ đạo của ngành và sát với tình hình đơn vị, kiểm tra, đánh giá, tuyên dương động viên kịp thời.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng đội ngũ. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao vai trò của tổ trưởng chuyên môn.

- Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao, luôn đồng hành cùng với cán bộ giáo viên và truyền được cảm hứng cho đội ngũ.

- Tích cực tham mưu để tăng trưởng CSVC, trang thiết bị dạy học đáp ứng cho đổi mới phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Cuối mỗi đợt thi đua có đánh giá tổng kết, động viên khen thưởng giáo viên kịp thời.

         - Phối hợp tốt với phụ huynh để giáo dục học sinh, đặc biệt phát huy học sinh năng khiếu.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Học sinh

Khối

Số lớp

Tổng số HS

Số HS nữ

Bình quân HS/lớp

Số HS lưu ban

Con TB

Con LS

Hộ nghèo

cận nghèo

Trái tuyến

HS khuyết tật

1

3

133

64

44

1

 

 

 

73

 

2

3

86

48

29

 

 

 

 

46

 

3

4

155

80

39

 

 

 

 

93

 

4

4

125

66

32

 

 

 

 

75

 

5

3

117

56

39

 

 

 

 

74

 

T.T

17

616

314

 

 

 

 

 

361

 

          So với năm học 2016 - 2017 tăng  21 học sinh, học sinh ngoài địa bàn tăng 19 học sinh.

II. Đội ngũ:

TT

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

SL

Nữ

Trình độ chuyên môn

CC tin học

CC ngoại ngữ

TH

CĐ SP

ĐH trở lên

Chưa đạt chuẩn

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

SL

Nữ

1

Quản lý

2

2

 

 

 

 

2

2

 

 

2

2

2

Nhân viên

3

2

1

1

 

 

2

1

 

 

3

3

3

Giáo viên TH

20

20

 

 

 

 

20

20

 

 

20

20

4

GV chuyên biệt

4

 4

 

 

 

 

4

 4

 

 

4

2

5

GV hợp đồng

6

4

 

 

2

1

4

3

 

 

4

6

TỔNG

36

33

1

1

2

1

31

29

 

 

33

33

III. Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng được yêu cầu hoạt động dạy - học và giáo dục. Trường lớp khang trang, sạch sẽ.

Hoàn thiện khu Vui học cùng thiên nhiên để tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, dạy học ngoài thiên nhiên.

Khó khăn: Sân chơi, bãi tập, diện tích phòng học hẹp hạn chế đến việc tổ chức các hoạt động cho học sinh; còn thiếu các phòng học bộ môn.

IV. Các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường

Có Chi bộ, công đoàn, Đoàn thanh niên, Liên đội TNTPHCM, Chi hội Chữ Thập đỏ, Chi hội Khuyến học.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

          Năm học 2017-2018, Tiểu học Hải Đình xây dựng kế hoạch hành động với chủ đề:  Đổi mới  - Sáng tạo - Thành công  tập trung với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện NQ số 29 NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo”;

          Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp dạy học, đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục; Xây dựng mô hình mới về tổ chức hoạt động giáo dục NGLL theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tạo sân chơi mới mẻ, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia tích cực, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh.

Nâng cao năng lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; Chú trọng đổi mới công tác quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với nâng cao năng lực quản trị  nhà trường, gắn trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lý.

          Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh tiểu học. Vận dụng linh hoạt, phù hợp những yếu tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện triển khai dạy học ngoại ngữ và tin học theo chương trình mới; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong  quản lý, dạy học và đánh giá học sinh; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông, phối hợp giáo dục gia đình - nhà trường; nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo.

          Duy trì vững chắc trường đạt Chuẩn PCGDTH  mức độ 3 và nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia mức độ II.

          Xây dựng môi trường giáo dục thực sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng.

        C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

  I. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

  1. Chỉ tiêu:

- 100% CB, GV và HS thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- 100% CBGV thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo.

          - 100% cán bộ giáo viên có sáng kiến đổi mới và áp dụng có hiệu quả.

2. Biện pháp:

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo”. Tổ chức mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký một nội dung phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với “ Xây dựng người thầy mẫu mực, tận tụy, sáng tạo; thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Thực hiện Quy chế văn hoá công sở và quy định về đạo đức nhà giáo, kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Phối hợp với gia đình và cộng đồng tham gia vào các hoạt động giáo dục của nhà trường, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh, các hoạt động có ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn, hoạt động tham quan, dã ngoại.

          HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích, lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương.

 Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, đạo đức lối sống, hình thành nề nếp, thói quen ứng xử có văn hóa trong học sinh, tạo môi trường giao tiếp ứng xử linh hoạt; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi lành mạnh...., Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tại lớp, tại khối theo nhóm sở thích, góp phần xây dựng niềm tin phấn khởi cho học sinh khi đến trường.

 Tham mưu với cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, huy động mọi nguồn lực xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn. Xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình: Vui học cùng thiên nhiên để tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

II. Công tác huy động số lượng và phổ cập giáo dục

1. Chỉ tiêu:

- Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi đến trường. 

- Giữ vững số lượng hiện có: 616 em, không có học sinh bỏ học giữa chừng.

- Duy trì, củng cố và phát triển vững chắc đơn vị đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ III.

2. Biện pháp:

Thực hiện tốt công tác điều tra, nhập số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập theo quy định.

Phối hợp với các tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chỉ đạo thực hiện tốt khai giảng năm học mới và "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".

           Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.          Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện về vật chất ( phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…), môi trường thân thiện về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…),

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo không khí vui tươi, phấn khởi từ đó càng thêm yêu trường yêu lớp.

  III. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

1. Chỉ tiêu:

- Đánh giá định kỳ về học tập:

 Đánh giá các môn học đạt từ 64,9%  Hoàn thành tốt; 35,1%  hoàn thành.

- Đánh giá định kỳ về năng lực, phẩm chất

 Đánh giá từng năng lực và phẩm chất đạt từ 71,9% xếp loại Tốt và 28,1% xếp loại Đạt.

- Hoàn thành chương trình lớp học: 499 em - Tỉ lệ 100%

- Hoàn thành chương trình TH: 117 em - Tỉ lệ 100%

- Khen thưởng cuối năm: 54,8% số học sinh Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; 45,2% số học sinh được khen các mặt.

* Tổ chức và tham gia các hội thi:

- Thi Tài năng Tiếng Anh cấp trường, có học sinh tham gia cấp thành phố, cấp tỉnh đạt giải cao; phấn đấu có học sinh thi viết chữ đẹp “Nét chữ- nết người” cấp quốc gia do báo Nhi đồng tổ chức.

- Tham gia các Hội thi do ngành tổ chức đạt giải cao.

- Tổ chức Ngày hội HS tiểu học, ngày hội đọc sách; Hội khỏe Phù Đổng; liên hoan tiếng hát dân ca, giao lưu tìm hiểu an toàn giao thông.

2. Biện pháp:

2.1. Giải pháp để hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của HS

Giáo dục rèn luyện các phẩm chất, năng lực gắn với việc tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục.

Phát huy vai trò Hội đồng tự quản, tăng cường tổ chức hoạt động nhóm, mạnh dạn giao cho học sinh tự xây dựng kế hoạch, tự tổ chức các hoạt động tập thể tại nhóm, lớp, khối, trường dưới sự tư vấn, hướng dẫn của giáo viên.

Thực hiện tốt các phong trào: "Đền ơn đáp nghĩa"; "Uống nước nhớ nguồn", giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, giúp đỡ bạn nghèo, giáo dục tình yêu đối với gia đình, bạn bè và mọi người.

Đẩy mạnh việc giáo dục pháp luật, giúp HS có ý thức tốt về chấp hành luật giao thông; tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục nếp sông văn minh lịch sự.

2.2. Hoạt động dạy và học                

a) Thực hiện chương trình giáo dục:

          Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, tăng cường hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện các kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh

Chỉ đạo các tổ khối chuyên môn rà soát, phát hiện, lược bớt những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối, tinh giảm nội dung khó. Sắp xếp điều chỉnh nội dung theo các chủ  đề học tập. Điều chỉnh nội dung yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức phù hợp đối tượng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Dạy học 9 buổi/tuần, sử dụng buổi thứ 10 để sinh hoạt chuyên môn và tổ chức các câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện, đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh và tin học; Dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho HS khối lớp 3,4,5; xây dựng đơn vị điểm về dạy học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường thực hành ngoại ngữ thông qua việc tổ chức các câu lạc bộ Tiếng Anh, dạy học Tiếng Anh tăng cường có giáo viên nước ngoài cho tất cả các khối lớp.

Lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo dục như Bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, sử dụng năng lượng điện tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; ATGT; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước; phòng chống HIV/AIDS,.. giáo dục các kĩ năng tự bảo vệ, chống xâm hại, bạo lực; giáo dục kĩ năng bơi an toàn cho học sinh thông qua các môn học và hoạt động giáo dục.

Phân loại đối tượng, lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh tự học, hoàn thành yêu cầu học tập trên lớp. Sử dụng có hiệu quả các tài liệu hướng dẫn học buổi thứ 2 trong ngày.

Đẩy mạnh việc tổ chức hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm. Các tổ khối chuyên môn xây dựng chương trình theo hướng tập trung vào các hoạt động rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp. Đảm bảo xây dựng nội dung chương trình trên cơ sở hệ thống chủ điểm, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và môi trường sinh hoạt, học tập của học sinh.

Tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực cho học sinh. Các tổ khối chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch để tổ chức như: Em vui hát dân ca, Rung chuông vàng, Khám phá khoa hoc, Tìm hiểu An toàn giao thông, Giao lưu Tiếng Việt của chúng em ...

Tổ chức các câu lạc bộ: “Giáo dục kĩ năng sống”, “Câu lạc bộ năng khiếu tuổi thơ”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học”.... trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và sự tham gia của học sinh.

b) Đổi mới phương pháp và hình thức dạy học:

 Thực hiện đổi mới phương pháp và cách thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển tối đa năng lực của học sinh.

 Tiếp tục đổi mới cách thức soạn bài, tập trung vào đối tượng học sinh theo định hướng phát huy năng lực người học, chú ý liên hệ các tình huống thực tế phù hợp với nội dung từng bài học, luôn thúc đẩy động cơ học tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo cơ hội cho học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, thuyết trình trước lớp, trước tập thể.

Tiếp tục nghiên cứu tài liệu “Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên về hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học, học nhóm” (Tài liệu BDTX nội dung 2 năm học 2015-2016)  nhằm giúp giáo viên nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học theo nhóm nhằm phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo, phát triển năng lực tự học cho học sinh.

Tiếp tục chỉ đạo tốt việc dạy học TV 1- CGD. Linh hoạt trong việc phối hợp sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực để tổ chức dạy học, tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học nhưng không lạm dụng CNTT, không tập trung giải nghĩa từ khi học sinh học ngữ âm, chú ý rèn kỹ năng nói cho học sinh.

Tiếp tục áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào dạy khoa học và tự nhiên xã hội; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức chuyên đề tiến hành dự giờ để rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.

Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Tăng cường các giờ học trải nghiệm thực tế, khai thác hiệu quả từ vốn sống của học sinh.

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường và gia đình. Giáo viên và phụ huynh thường xuyên chia sẻ thông tin về sản phẩm giáo dục tại nhà trường và tại gia đình để tuyên dương, động viên khen thưởng và nhân rộng kịp thời.

Giáo viên tự chịu trách nhiệm về nội dung và thời lượng trong việc tổ chức HĐ ở mỗi tiết học; tạo điều kiện để giáo viên phát huy sự sáng tạo.

 Ban chỉ đạo Đổi mới phương pháp dạy học phát huy những cách làm hay, xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, có điểm mới nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc tổ chức dạy học.

c) Đổi mới kiểm tra đánh giá:

Thực hiện đánh giá có hiệu quả Thông tư 22/2016/TT- BGD&ĐT, văn bản hợp nhất số 03/2016/VBHN-BGD ĐT về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

 Triển khai rút kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ, tổ chức chuyên đề nâng cao năng lực về kĩ thuật đánh giá thường xuyên, ra đề KTĐK theo Thông tư 22; thực hiện nghiêm túc việc bàn giao chất lượng cuối năm học, thực hiện khen thưởng thực chất, đúng quy định.

d) Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên

Tiếp tục tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, khối, chuyên môn trường. Ngoài kế hoạch chung của trường, các tổ trưởng chủ động xây dựng kế hoạch của tổ, đưa SHCM trở thành hoạt động thường xuyên có chất lượng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, đổi mới các hoạt động giáo dục, đổi mới các hoạt động đánh giá học sinh......tạo cơ hội để mỗi giáo viên phát huy khả năng sáng tạo. Tiếp tục nghiên cứu tài liệu bồi dưỡng thường xuyên nội dung 2 năm học 2016-2017: Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học để nâng cao năng lực tổ chức Đổi mới sinh hoạt chuyên môn mới.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và tự bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu, năng lực mỗi giáo viên.

Tổ chức cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối”.

Triển khai 4 chuyên đề cấp trường, 2 chuyên đề cụm và mỗi tổ chuyên môn tổ chức 3 chuyên đề.

Mỗi tổ chuyên môn tạo ra được dấu ấn mới, bước tiến mới, xây dựng được mô hình mới về tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

e) Bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu; phụ đạo học sinh gặp khó khăn

Giáo viên khảo sát, nắm bắt tình hình và phân loại đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục thích hợp;

Giao trách nhiệm cho GV đứng lớp trực tiếp bồi dưỡng ngay trong từng tiết học để phát huy năng lực cá nhân học sinh.

Hàng tháng tổ chuyên môn chỉ đạo GV lưu giữ các minh chứng và đánh giá kết quả bồi dưỡng HSG, HSNK và phụ đạo học sinh còn gặp khó khăn.

Giới thiệu các sân chơi qua mạng bổ ích thiết thực theo hướng dẫn của ngành để học sinh tham gia.

Thành lập các câu lạc bộ đúng tinh thần chỉ đạo của ngành để học sinh tham gia.

Có kế hoạch cụ thể phối hợp tốt với phụ huynh.

          Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể xây dựng quỹ khuyến học; coi trọng khen thưởng thường xuyên cho học sinh.

  2.3. Giáo dục thể chất, thẩm mĩ, hoạt động NGLL:

  Thực hiện tốt công tác giáo dục thể chất trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, phát triển tầm vóc cho học sinh.

Tổ chức các câu lạc bộ thể dục thể thao, bồi dưỡng HS năng khiếu. Đẩy mạnh hoạt động dân vũ, khiêu vũ theo khối lớp và toàn trường. Tổ chức tập bài thể dục buổi sáng. Linh hoạt thay đổi hình thức, nội dung tổ chức hoạt động tập thể giữa giờ.

Ban Hoạt động Ngoài giờ lên lớp tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả hoạt động NGLL theo hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, đẩy mạnh hoạt động theo lớp, khối để tất cả học sinh có cơ hội được tham gia thể hiện năng lực cá nhân, đổi mới và cụ thể nội dung tiết chào cờ.

Mỗi khối tổ chức 1 hoạt động/tháng.

Tiếp tục tổ chức hoạt động “Giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước” cho học sinh cấp tiểu học; chương trình “Bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh phổ thông”

Tổ chức tốt công tác bán trú, đảm bảo việc ăn, ngủ, đặc biệt chú ý đến cải thiện bữa ăn và vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

          Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp. . Đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt tiết chào cờ.

Các hoạt động tổ chức trong năm học: Hội vui đón xuân, Ngày hội học sinh tiểu học (Lồng ghép triển lãm khoa học), Ngày hội đọc sách....

IV. Tổ chức các hoạt động khác trong nhà trường

1. Công tác Đoàn - Đội, Công đoàn

* Chỉ tiêu:  Chi đoàn, Liên đội, Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc

* Biện pháp:

Chỉ đạo Chi đoàn hoạt động có nề nếp, phối hợp để chỉ đạo hoạt động của Đội.

Phối hợp và phát huy vai trò chức năng của Công đoàn cơ sở để xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí.

Chỉ đạo và tổ chức tốt hoạt động của Đội thiếu niên TPHCM, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Đội.

Coi trọng việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, rèn kĩ năng sống thông qua nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.

2. Công tác Y tế học đường

          * Chỉ tiêu: Xếp loại tốt; 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Khám sức khỏe 2 lần/năm.

          * Giải pháp:

Đầu tư phòng y tế, bổ sung tủ thuốc các lớp.

Phát huy vai trò trách nhiệm của nhân viên y tế trường học

Cập nhật sổ theo dõi sức khỏe thường xuyên, ít nhất 6 tháng 1 lần. Tuyên truyền giáo dục y tế, phòng tránh tai nạn tích.

Quan tâm hoạt động của Chi hội chữ thập đỏ, Chi hội khuyến học. Vận động tham gia BHYT, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho giáo viên và học sinh.

3. Xây dựng trường học “An toàn về an ninh trật tự”; thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong trường học.

*Chỉ tiêu: Đạt chuẩn trường học “An toàn về an ninh trật tự”

*Giải pháp: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về ANTT, xây dựng các loại hồ sơ. Thành lập tổ bảo vệ, an ninh. Tuyên truyền chấp hành pháp luật, tổ chức kí cam kết thực hiện an toàn giao thông trước cổng trường.

Xây dựng kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong trường học giai đoạn 2016 - 2020 và năm học 2017 - 2018 và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, phòng chống tai nạn thương tích, GD kĩ năng sống, kĩ năng tự vệ cho bản thân...

4. Công tác Chữ thập đỏ - Hoạt động từ thiện

* Chỉ tiêu: Hoạt động CTĐ xếp loại tốt - Được cấp trên khen thưởng

* Giải pháp:

Chi hội Chữ Thập đỏ thực hiện theo hướng dẫn công tác Chữ Thập đỏ trường học năm học 2017 - 2018.

Tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, quyên góp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo.

V. Công tác quản lý và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Công tác xây dựng đội ngũ:

*Chỉ tiêu:     

          - Xếp loại cán bộ quản lý theo chuẩn Hiệu trưởng: Xuất sắc: 2, tỉ lệ: 100%.

          - GV dạy giỏi cấp trường: 12

- GV dạy giỏi cấp thành phố:  3 (Thông qua thẩm định)

- Xếp loại GV theo chuẩn NNGVTH: Xuất sắc:  65%; Khá 35%

- Đánh giá, phân loại CC,VC: HT Xuất sắc NV: 65%; HT tốt NV: 35%

- 100% Cán bộ quản lý  có ít nhất một đổi mới trong quản lý nhà trường, 100% GV có ít nhất một đổi mới trong dạy học và giáo dục học sinh, có ĐDDH tự làm có giá trị.

- 100% giáo viên không tổ chức dạy thêm, học thêm.

*Biện pháp:

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về quan điểm, nội dung đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29/ NQ-TW.

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý theo Chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên theo Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên một cách nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó để mỗi cán bộ, giáo viên xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng chuẩn.

 Coi trọng công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng tại các tổ khối  chuyên môn.  Phân nhóm đối tượng đội ngũ để bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kỹ năng sư phạm.

Hàng tháng kiểm tra, đánh giá việc bồi dưỡng theo kế hoạch để tư vấn, giúp đỡ kịp thời.

Tạo điều kiện để giáo viên tiếng Anh được bồi dưỡng về kiến thức, phương pháp dạy học và năng lực ngôn ngữ để triển khai chương trình dạy học tiếng Anh thí điểm theo đề án đạt hiệu quả.

Tăng cường kỉ cương, nề nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá và hoạt động giáo dục.

Phối hợp chặt chẽ giữa chỉ đạo chuyên môn và hoạt động Công đoàn thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ- kỷ cương - tình thương - trách nhiệm", "Quy chế dân chủ trong nhà trường". Đảm bảo các chế độ chính sách cho CBGVNV.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 9/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Thực hiện nghiêm túc các Quy định về dạy thêm, học thêm theo Thông tư 17/2012/TT BGDĐT ngày 16/5/2012 về quy định dạy thêm, học thêm

2. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

* Chỉ tiêu: Kiểm tra chuyên đề 100% CBGVNV; KT toàn diện: 40% - 50%;

Kết quả KT: Tốt: 85%; Khá 15%

*Giải pháp:

Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học, việc đánh giá xếp loại giáo viên trung thực, khách quan, chính xác, công bằng. Lấy hiệu quả công tác, chất lượng giáo dục để đánh giá năng lực giáo viên. 

3. Công tác xây dựng CSVC, thư viện - thiết bị, trường chuẩn quốc gia

*Chỉ tiêu:  - Thư viện: Xuất sắc.       - Thiết bị:   Tốt.

          - Tổ chức HĐ về thư viện: 1 HĐ/lớp/tháng.

- Giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

* Biện pháp:

Tham mưu để tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy tạo khuôn viên trường "Xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Tăng cường củng cố thư viện, thiết bị dạy và học; Sử dụng có hiệu quả các phòng học chức năng: Phòng Tin học, phòng Tiếng Anh,...

Tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh.

 Xây dựng các tủ sách thư viện di động, thư viện ngoài trời; tổ chức HĐ giới thiệu sách, đọc sách,...bằng nhiều hình thức hấp dẫn, hiệu quả.

 Mỗi GV làm thêm một đồ dùng dạy học có giá trị, duy trì phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay”.

Cán bộ phụ trách thư viện, thiết bị tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng chuẩn.

Tiếp tục xây dựng và duy trì vững chắc các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

4. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

           Phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng; làm tốt công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ.

5. Công tác tài chính

  * Chỉ tiêu: Quản lý tốt tài chính, đảm bảo công khai, dân chủ.

  * Biện pháp:

 Nâng cao vai trò của Hiệu trưởng trong lãnh đạo, quản lý nhà trường. Tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ.

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1660/SGD ĐT-KHTC ngày 19/8/2016 của Sở GD&ĐT, hướng dẫn của thành phố, của Phòng GD&ĐT thành phố về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thực hiện tốt 3 công khai: Công khai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, CSVC và trang thiết bị phục vụ dạy học; công khai về tài chính.

6. Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ

Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, nâng cao trách nhiệm và tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên, đoàn viên thanh niên.

Tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng “Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; 100% gia đình GV đạt Gia đình văn hoá.

 Tổ chức tiếp dân 2 lần/tháng vào chiều thứ 6 của tuần thứ 2, thứ 4 mỗi tháng.

7. Công tác xã hội hóa giáo dục

Tuyên truyền, phối hợp và huy động CMHS tham gia và đầu tư cho con em có điều kiện học tập và rèn luyện tốt nhất. Tổ chức kí cam kết phối hợp giữa nhà trường với Cha mẹ học sinh.

Dự kiến kết quả huy động tự nguyện từ các tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng thư viện, lớp học ngoài trời,... 212 triệu đồng, kinh phí khen thưởng 70 triệu đồng, hỗ trợ công tác bảo vệ trường, kinh phí tài trợ để tổ chức các hoạt động giáo dục...

   8. Công tác thi đua:

   * Chỉ tiêu:

           a. Cá nhân:          - Lao động tiên tiến: 31 

Trong đó:    - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 05

                                                          - Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh:  01 

 b. Tập thể:          - Trường đạt Tập thể lao động xuất sắc.

                   - Chi bộ, Chi đoàn, Công đoàn và Liên đội đạt Trong sạch vững mạnh

          * Biện pháp:        

          - Thực hiện nghiêm túc, sáng tạo có chất lượng các phong trào thi đua trong trường.

- Thực hiện công bằng, nghiêm túc hoạt động thi đua - khen thưởng; thường xuyên thực hiện công tác nêu gương điển hình; BGH tạo được động lực và truyền được cảm hứng cho đội ngũ cán bộ GV, nhân viên để  đội ngũ cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc  nhiệm  vụ.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học sau khi được phê duyệt tới các thành viên trong trường.

- Chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch.

2. Tổ chuyên môn:

          - Triển khai xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn dựa vào kế hoạch năm học của trường.

          - Tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ đã đề ra theo kế hoạch.

3. Giáo viên, nhân viên:

          - Nghiên cứu kế hoạch năm học, thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

          - Báo cáo Ban giám hiệu kịp thời nếu có mong muốn được thay đổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          - Phấn đấu, nỗ lực, có trách nhiệm cùng Nhà trường hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

- Phòng GD&ĐT (để duyệt);                                                                            (đã kí)

- Tổ chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                                                     

                                                                                                 Hà Thị Kim Thu           

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUYỆT KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan