TUẦN 13

 

Thứ

Sáng

Chiều

Thứ 2

17/11

Ngày Hội “Em vui chơi - Em khám phá”

Thứ 3

18/11

Dạy và học

 

Dạy và học

Kiểm tra nề nếp dạy và học

Thứ 4

19/11

Dạy và học

Dạy và học

Thứ 5

20/11

Tổ chức gặp mặt 20/11

Các hoạt động kỉ niệm 20/11

Thứ 6

21/11

Dạy và học

Dạy và học

 

Thứ 7

22 /11

Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp trường

Olympic Tiếng Anh qua mạng cấp trường