Nhà mình năm nay có bạn nhỏ vào lớp 1, cũng là năm đầu tiên bạn ấy được đón Trung thu tại trường Tiểu học Hải Đình  cùng thầy cô và các bạn. Mặc dù chị gái bạn ấy đã học lớp 4, ...